FLC QUẢNG BÌNH BEACH & GOLF RESORT

FLC QUẢNG BÌNH BEACH & GOLF RESORT
Địa điểm: Thông Tân, Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình
Dự án cùng danh mục
Đối tác
VINGROUP
Cariny
An Cường Wood - Working Materials
HAFALE
Ngân hàng Á Châu - ACB
FLC GROUP
Vinhomes
0972239656